Publicaties

Layout bovenaan pagina

Basiscursus Medezeggenschap

Medezeggenschap? ‘Waar gaat dat eigenlijk over?’

Doe mee aan de basiscursus medezeggenschap

 

De cursus bestaat normaliter uit vier bijeenkomsten van een dagdeel. Aangezien we de cursus door omstandigheden digitaal geven via ‘Teams’, zal de cursus opgeknipt worden. Momenteel is nog niet bekend in hoeveel bijeenkomsten, dat hangt af van ieders veerkracht. De duur van de bijeenkomst passen we daarom aan aan de omstandigheden. Maar eerst is er een kennismakingsbijeenkomst op maandag 1 maart om 14.00 uur. Cursusleider is Huub te Braake, coach/adviseur medezeggenschap bij de Dimence Groep.

Let wel: het is een experiment om digitaal samen te werken op deze manier. Dat vraagt ook enige inschikkelijkheid van jouw kant. Als we niet starten, verspelen we veel tijd en dat is jammer.

 

De cursus legt een goede basis om te werken in één van de vier raden van de Dimence Groep of één van de commissies. Behalve theorie is er veel tijd voor verwerking van de informatie. Dat gebeurt samen in kleine opdrachten. Daarnaast leer je je zelf ook beter kennen, omdat de cursus een appẻl doet op je kernkwaliteiten: waar ben jij goed in?

 

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • De Dimence Groep en de vier stichtingen: kernwaarden, ambities, werkgebied
  • Doel van medezeggenschap
  • De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018: rechten en plichten
  • Profiel van een raadslid
  • Partnerschap en participatieladder
  • Advies en de procedure
  • Hoe werken we (samen)?
  • Contact met de achterban en netwerken
  • Werkplan, begroting
  • De rollen in de raad.

 

Enthousiast geworden, doe mee! En ervaar het plezier om te werken in de cliënten- of adviesraad. Opgave via: h.tebraake@dimencegroep.nl onder vermelding van je naam, woonplaats, voorkeur cliënten-of adviesraad/commissie of reeds lid. Deelname is gratis! Een cursusmap wordt toegestuurd.

Oh ja, er is ook een vervolgcursus voor gevorderden.

 

Themagesprek en cliëntpanels

Een cliëntenpanel bestaat uit cliënten die we incidenteel vragen om mee te denken op een bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld bij het maken van een nieuwe website of folder. Of om ervaringen te verzamelen over de aanmeldprocedure bij Mindfit.
Of het nu om de vriendelijkheid van de contactmedewerker gaat of om (online)modules van je behandeling, alles wat jij belangrijk vindt, is belangrijk voor de organisatie. Meld je daarom aan als contactpersoon. Een online enquête, een thema-avond of telefonisch interview, er zijn allerlei manieren mogelijk om je stem te laten horen.

Denk mee met Mindfit

Nieuwe leden voor de CRM zijn altijd welkom! Je werkt samen met bevlogen, inspirerende mensen met dezelfde missie. Zo doe je bestuurservaring en nieuwe kennis op en draagt je steentje bij aan goede zorg.

Wil je liever flexibel bijdragen? Geef je dan op voor ons cliëntenpanel. Je kunt zelf aangeven hoe je bereikbaar wilt zijn, over welke onderwerpen je wilt meedenken en hoe lang je wilt deelnemen aan een panel. We komen graag met je in contact. 

Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2017-2018

Diverce

Diverce nummer 4 2020
Diverce nummer 3 2020
Diverce nummer 2 2020
Diverce nummer 1 2020
Diverce nummer 4 2019
Diverce nummer 3 2019
Diverce nummer 2 2019
Diverce nummer 1 2019
Diverce nummer 4 2018
Diverce nummer 3 2018
Diverce nummer 2 2018